Balint Bolygo

Polycycle I

staal, motoren, draad, pennen, electriciteit, 2004

steel, motors, wire, pens, electrics) size variable, 2004 

150 x 300 x 30 cm

Bolygó’s werk onderzoekt de gelijkenis tussen de artistieke en wetenschappelijke geest. Zijn werk verkent hoe beide manieren van denken zijn ingegeven door de dezelfde noodzaak van ontdekken/onthullen en hoe de daaruit voortvloeiende ideeën resulteren in totaliteiten.

Zijn werk verkent de artistieke praktijk door middel van een proces van uitvinding, wetenschap en techniek. Zijn mechanische instrumenten worden autonoom en onafhankelijk onderzoek van het proces van het maken. De relatie tussen het cyclische en voorspelbare karakter van de machine en de onvoorspelbaarheid van de menselijke aanraking verbindt beide begrippen van willekeurige chaos en universele orde. Met de afschaffing van de aanraking van de kunstenaar, worden de universele krachten van de natuur de makers van het kunstwerk en de nadruk verschuift naar de ‘act van de schepping” als het object van schoonheid. Het proces van de machine en de resulterende afbeeldingen worden onafscheidelijke delen van de dynamiek van het werk.

Polycycle onderzoekt de manier waarop de schijnbaar voorspelbare en cyclische beweging van een spirograaf kan uitmonden in een onverwachte afbeelding. De mechanismen worden interessanter wanneer de onnauwkeurigheden en fouten van de machines elementen van de chaos en verwarring introduceren en zo de universele orde verstoren. De onvoorspelbare aard van de gebruikte materialen laat sporen van wanorde na maar creëert ook kansen in het gestructureerd kader van dingen. Het mechanisme zal gedurende de expositie een langzaam accumulerend ritme van patronen op het papier tekenen.