Harvey Moon

the drawing machine: light, 2017

pen, papier, motoren, software/pen, paper, motors, software

Harvey Moon maakte voor speciaal voor de Verbeke Foundation een tekenmachine die via een sensor tijdens de duur van de tentoonstelling, van 23 april tot en met 30 oktober, het licht buiten bij de Verbeke Foundation registreert en omzet in een uniek kunstwerk. Het licht tekent als het ware voor hem.

Moon maakt machines van motoren en servo’s, die vervolgens tekeningen maken aan de hand van algoritmes die de bewegingen voorschrijven. Voor Moon is de kunst niet per se wat de machines produceren, de uitvoering van de machine terwijl die tekent, het is het totale proces. Een deel van het proces is hoe de machine vaak faalt in de opgedragen taak.

Moon is vooral geïnteresseerd in wat zijn machines vertellen over onszelf en onze interactie met de wereld. Een machine die stapsgewijs een tekening maakt, laat ons de voortgang van een creatief proces zien, wat niet helemaal te doorzien is, waarbij het systeem van denken en handelen wel door hem geïnitieerd wordt, maar buiten zijn lichaam gelegd wordt en daar een eigen leven gaat leiden.