Brandon Ballengée (VS, º1974)

Brandon Ballengée’s artistieke onderzoek ‘Malamp Reliquaries’ toont verval en genetische afwijkingen bij amfibieën. Zijn werk is het resultaat van samenwerking met andere onderzoekers en honderden mensen uit de lokale gemeenschap waar zijn onderzoek plaatsvond. De afwijkingen van de amfibieën zijn chemisch bewerkt zodat ze fel opkleuren. Daardoor wordt het preparaat een abstract werk dat, geprint op het formaat van een menselijke zuigeling, eerder empathie dan angst opwekt bij de toeschouwer. Door de wetenschap uit het laboratorium te halen en op een artistieke manier te brengen, opent Brandon’s werk de weg naar het debat over bredere milieuthema’s.

Brandon Ballangée, Demeter, Verbeke Foundation