Bezoekersvoorwaarden

Om uw museumbezoek zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen,
vragen we u om onze richtlijnen na te leven.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Let op:

Verbeke Foundation PS en Arts and Events BVBA wijst iedere bezoeker van de Verbeke Foundation er op dat er risico’s verbonden zijn aan het bezoek welke kunnen leiden tot schade en ernstig persoonlijk letsel als men niet zeer goed oplet, struikelt, te dicht bij de installaties of objecten komt, zichzelf of anderen afleidt of onder enige invloed is van welke legale of illegale substantie.

De Verbeke Foundation is gevestigd in oude opslaggebouwen en kassen en een omringende tuin. Op sommige overdekte plekken is er weinig verlichting en is de vloer oneffen en kan nat zijn. De paden in de tuin bestaan uit zand bedekt met een laag losliggende leistenen, er kunnen oneffenheden in de paden zitten. Elke bezoeker moet dus zowel binnen als buiten extra oppassen waar men gaat en staat. Sommige van de getoonde kunstwerken kunnen instabiel zijn, hebben scherpe kanten of hebben mechanieken die ernstig letsel kunnen veroorzaken indien men geen gepaste afstand houdt of ze aanraakt. Let op kinderen die deze gevaren mogelijkerwijs niet beseffen.

Door het accepteren van het toegangsbewijs of het betreden van de Verbeke Foundation, accepteert iedere bezoeker deze risico’s en bevestigt hij of zij afstand te doen van het recht tot het aansprakelijk stellen van de kunstenaars die daar tentoonstellen, van de Verbeke Foundation PS, Arts en Events BVBA en medewerkers, vrijwilligers of bestuurders. Ieder van bovengenoemde personen of organisaties houdt zich het recht voor om schade te verhalen op bezoekers die struikelen of zich bezeren omdat men niet uitkijkt of te dicht bij de kunstwerken, objecten en installaties komt of zichzelf of anderen afleidt of onder enige invloed is van legale of illegale middelen.

Download hier onze algemene voorwaarden.

Download hier onze bezoekersreglement.

Download hier onze film en fotografie reglement.