Now on view

Open donderdag tot en met zondag | Open Thursday to Sunday
11:00 – 18:00

Al bijna 16 jaar lang is de foundation een plek waar kunst en natuur elkaar ontmoeten en waar een andere manier geboden wordt om kunst te presenteren en te beleven, ver van de codes van institutionele musea.
Net als de foundation zelf, brengen de collectie en tentoonstellingen een grote verscheidenheid aan werken samen: collages en assemblages, foto-installaties, BioArt, Land art, industrieel erfgoed. De Verbeke Foundation is in een aanhoudend groeiproces, waardoor het er elke dag anders uitziet, zoals een ademend organisme.

For almost 16 years, the foundation has been a place where art and nature meet and where a different way is offered to present and experience art, far from the codes of institutional museums.
Like the foundation itself, the collection and exhibitions bring together a wide variety of works: collages and assemblages, photo installations, BioArt, Land art, industrial heritage. The Verbeke Foundation is in a continuous growth process, which makes it look different every day, like a breathing organism.

ZOMERTENTOONSTELLING | SUMMER EXHIBITION
14.05.2023 – 05.11.23

MUSEUM

Chr. Paul Damsté (NL, 1944)
Jaap Mooy (NL, 1915-1987)
Wouter Stan van der Hallen (BE, 1941-1978)

COLLAGE MUSEUM

GlueHeads (2014-2019)
Arthur Slenk (NL, 1941)
Laslo Antal (HU, 1984)
Jasper Rigole (BE, 1980)
Leon Vranken (BE, 1975)
Lola Daels (BE, 1990)
Sander van Deurzen (NL, 1975) & Georges Robèr (BE, 1893-1969)
Joyce Cordewener (NL, 1956)
Antek (GB, 1961)

NIEUWE PROJECTEN | NEW PROJECTS

Basse Sittgen (NL, 1990)
Startel (NL)
Lafleur & Bogaert (HT, 1981 & BE, 1966)
Laëtitia Delauney & Aurélia Noudelmann (FR)
Koen Deprez (BE, 1961)
Kyoko Scholiers (BE, 1981)
Thomas Bakker (NL, 1969)
Zoro Feigl (NL, 1983)
Xavier Debeerst (BE, 1963)
Jef Faes (BE, 1972)
Inne Feenstra (NL, 2002)
Éric Van Hove (DZ, 1975)
Joost Pauwaert (BE, 1985)
Lode Van Pee (BE, 1967)
Jamal Ageli (DE, 1997)

BOEKEN | BOOKS

Chr. Paul Damsté, Onderweg
Arthur Slenk, Vensters

____

FABRIEK NOORD
Lange Beeldekensstraat 94, 2060 Antwerpen

De Verbeke Foundation verwelkomt u vanaf vrijdag 19 mei om 16:00 ook graag in Antwerpen in Fabriek Noord. De tentoonstelling loopt vervolgens tot 19 augustus.
In deze galerie en tentoonstellingsruimte in het kloppende hart van Antwerpen lopen twee tentoonstellingen: een monografische tentoonstelling over Wouter Stan van der Hallen en een thematische groepstentoonstelling over Arcadia en Metropolis.
Fabriek Noord is een samenwerkingsproject met het kunstenaarskoppel Christine Teller – Walter Goossens en galerie arrière-garde.

De reguliere openingsuren van Fabriek Noord zijn:
Vrijdag 13-20u
Zaterdag 13-18u

The Verbeke Foundation is also happy to welcome you from Friday 19 May at 16:00 in Antwerp in Fabriek Noord. The exhibition then runs until August 19.
In this gallery and exhibition space in the beating heart of Antwerp, a monographic exhibition about Wouter Stan van der Hallen and a thematic group exhibition about Arcadia and Metropolis will open this weekend.
Fabriek Noord is a collaborative project with the artist couple Christine Teller – Walter Goossens and gallery arrière-garde.

The regular opening hours of Fabriek Noord are:
Friday 13:00-20:00
Saturday 13:00-18:00