2015

Zomerexpositie – 05 2015 tot en met 10 2015

‘ALCEDO ATTHIS’ 
Het werk van Hans Waanders (NL 1951-2001) wordt voorafgegaan door één moment. Op 4 oktober 1982 zag hij aan de Maas voor het eerst een ijsvogel (Alcedo Atthis). Deze kleine vogel maakte dermate indruk dat hij vanaf dat moment bijna obsessief alle informatie over deze vogel is gaan verzamelen. De informatie over deze schuwe en solitaire vogelsoort die hij wereldwijd vergaarde, vertaalde hij vervolgens in beelden. Onder andere de geluiden, vliegbewegingen, snavels, prooien en vijanden en de verschillende benamingen gaf hij een beeldende vorm. Zo ordende hij de wereld aan de hand van de ijsvogel. Ook zag hij overeenkomsten in zijn leven als kunstenaar en het leven van de ijsvogel. Op de rand van het bestaan en op zichzelf, met exotische trekken. De ijsvogel werd de metafoor voor zijn leven.

Ook in deze tentoonstelling:
Eduard Bal
Mathieu Chevallier
Sven Fritz
Anjès Gesink
Hendrik Grönvold
Varvara Guljajeva & Mar Canet Sola
Wim Maes
Adolphe Philippe Millot
Tineke Schuurmans
Henry Seebohm
Wim Taciturn
Birgit Verwer

‘RATIONAL ANIMAL’, Stan Wannet, retrospectief 2004-2015
Stan Wannet (NL 1977) is al meer dan 14 jaar werkzaam als kunstenaar. Zijn werk bestaat uit mechanische installaties, performances en experimentele video, allen geschreven in een enigszins geheimzinnige taal. Zijn gedetailleerde assemblages zijn een mengeling van electromechanische systemen, gevonden voorwerpen en absurde figuratie. Stan krijgt het voor elkaar om intellectuele thema’s te combineren met technologie en doet dat op een poëtische wijze die volkomen natuurlijk lijkt te zijn. Door zijn tragikomische karakters te laten gehoorzamen aan formele en repetitieve wetten, eigen aan de machines die in hen verborgen zijn, ontstaat een inherente irrationele betekenis die gemakkelijk te lezen is, maar die tegelijk onbegrijpelijk is. In 2008 studeerde hij cum laude af op een zeer energie-inefficiënte generator, gedreven door 48 robot-hamsters. Van 2009 tot 2011 werkte hij als hardware-ontwikkelaar aan de V2_ Instituut voor Nieuwe Media in Rotterdam. Hij is een medeoprichter van het internationaal opererende kunstcollectief ‘Nieuw Brabants Front’ en vormt onder de naam ‘Gezond verstand’ een kunstenaarsduo met de Zuid-Afrikaanse performancekunstenaar Leila Anderson. Veel van zijn werken zijn verzameld en tentoongesteld door Geert Verbeke. Bij de opening van de tentoonstelling is een monografie van Stan Wannet uitgegeven: ‘Rational Animal’.

COSMOGONICS, Franck Gribling, retrospectief 1955-2015
Artist, Art-critic, Curator.
Ergens in de tijd en de ruimte geboren.
Hij moet een soort kunstenaar zijn.
Website: Franck Gribling

ARCHIEF VOOR DE TOEKOMST
In ‘Archief voor de toekomst’ onderzoekt BKKC samen met de Verbeke Foundation de problematiek rondom het behoud en beheer van oeuvres van hedendaagse beeldend kunstenaars.
Hoe voorkomen we dat waardevolle collecties uit het zicht verdwijnen, buiten bereik van het publiek en ontoegankelijk voor onderzoek?
Ligt de regie bij de kunstenaars, de erven van kunstenaars, bij presenterende instellingen, collectionerende instellingen, wetenschappers, kennisinstellingen, de markt of de overheid?
En welke keuzes liggen daar aan ten grondslag?
Niet alles kan immers worden bewaard.
En niet alles is het ook waard te worden bewaard.
Maar wie bepaalt dat?
Welke esthetische, culturele en economische waarden spelen hier een rol?
Website: BKKC Archief voor de toekomst

PROJECTEN
Stefan Cools
Jos Deenen
Hugo Draulans
Patricia Goemaere
Marlies Mulders
Jean-Pierre Temmerman
Architecten AGWA
Superuse Studio’s