Johan Opstaele (BE, º1954)

Luna
videoinstallatie
Collectie Verbeke Foundation

Johan Opstaele is visueel kunstenaar en filmmaker. Sinds 2005 richt hij zich vooral op videowerk waarin hij ‘het moment’ onderzoekt. Hij startte binnen dit kader in 2007 een doctoraatsonderzoek met als titel: ‘A la recherché du moment / Framing the moment’.
Zijn onderzoek start bij het observeren van de bewegingen van water, van planten en bomen, om tenslotte met dezelfde onderzoekende blik het lichaam van de mens te observeren. Hij vindt het ‘moment’ even belangrijk als het ‘narratieve’, dat volgens hem een te grote plaats inneemt in onze maatschappij, waardoor er te veel nadruk gelegd wordt op oorzaak en gevolg en te weinig op het ‘zijn’.