Jeroen Kuster (NL, º1971)

Deepstaria
Collectie Verbeke Foundation

Kuster heeft van jongsaf dieren ontleed. Dat bracht hem ertoe nieuwe soorten te maken door biologische materialen samen te voegen met kunststof(protesen): “koken met materialen is kunst maken”. Hij schept zo een fantastische fauna en flora met uitgevonden namen naar het voorbeeld van de catalogisering van Linnaeus.